Skip to main content

Ons verhaal

Het museum biedt een uniek perspectief op de geschiedenis van het continent. Het hanteert een transnationale benadering van de belangrijkste gebeurtenissen en fenomenen die de Europeanen door de tijd heen hebben verenigd en verdeeld, en van de verschillende erfenissen en interpretaties van de geschiedenis. Terwijl ze leren over het verleden van Europa, worden bezoekers aangemoedigd om kritisch na te denken over het heden, zodat ze zich kunnen inzetten voor de toekomst.

Het Huis van de Europese geschiedenis werd oorspronkelijk in 2007 voorgesteld door de toenmalige Voorzitter van het Europees Parlement Hans-Gert Pöttering. De rechtvaardiging voor het project was duidelijk: de generatie mensen die de tragedies van de 20e eeuw meemaakte en vervolgens de Europese Unie opbouwde, was aan het verdwijnen. De verworvenheden van de Europese integratie werden steeds meer in twijfel getrokken, en de geschiedenis van de Europese integratie werd nog in geen enkel museum uitgelegd.

Het museum moest dus een plaats zijn waar de "Europese gedachte" kon groeien, en het begrip van de Europese geschiedenis in al haar complexiteit vergroten, de uitwisseling van ideeën aanmoedigen en veronderstellingen in vraag stellen. De tentoonstellingen zouden de gemeenschappelijke waarden van de Europese eenwording laten zien: menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, de rechtsstaat. Met andere woorden, ze zouden laten zien wat Europeanen kunnen bereiken als ze samenwerken en sociale, economische en politieke omwentelingen overwinnen op weg naar vreedzame coëxistentie.

Om dit te realiseren werd in 2011 een multidisciplinair team van curatoren, pedagogen en museologen samengesteld, samen met twee adviesorganen, een academisch comité en een raad van trustees, met financiering door het Europees Parlement en de Europese Commissie. Het concept van het team was om de gebeurtenissen in Europa door een pan-Europese lens te laten zien, met een 'helikopterview' van het continent in plaats van een optelsom van nationale geschiedenissen. De inhoud werd alleen geselecteerd op basis van processen die oorspronkelijk Europees waren, zich over verschillende Europese landen verspreidden en vandaag de dag nog steeds relevant zijn. Veelzeggend is dat het team een onpartijdige, academisch onafhankelijke kijk op de Europese geschiedenis moest geven, gebruikmakend van een reeks bronnen, stemmen en verhalen, en ervoor moest zorgen dat het museum in 24 Europese talen ervaren kon worden - geen geringe prestatie! De gekozen locatie was een voormalige tandartspraktijk voor kinderen in Brussel, België, het gebouw dat voor het eerst werd gefinancierd door de uitvinder van de Kodak-camera en filantroop George Eastman.

De permanente tentoonstelling begon met het ontstaan en de vorming van het continent, gevolgd door de politieke en economische transformaties van de 19e eeuw, de verwoestingen van de wereldoorlogen en het wederopbouw- en integratieproces van de afgelopen halve eeuw. Het idee van 'geheugen' loopt als een rode draad door de tentoonstelling: welke historische ervaringen binden de verschillende naties in de Europese geschiedenis? Moeten mensen zich tragische gebeurtenissen herinneren om een herhaling te voorkomen, of moeten ze juist vergeten om verder te kunnen leven? Het idee was dat gedeelde historische gebeurtenissen vaak hebben geleid tot verschillende ervaringen en verschillende manieren om zich hetzelfde historische proces te herinneren.

De permanente tentoonstelling werd tot leven gebracht met meer dan 1500 objecten, documenten en audiovisueel materiaal uit meer dan 300 musea en collecties uit heel Europa en de wereld. Elk van deze voorwerpen is een stukje Europese geschiedenis, een splinter of een symbool van ons collectieve geheugen, van het compromis van vele Europeanen voor ons. Deze artefacten en hun achtergrondverhalen laten ons nadenken over wie we vandaag de dag zijn. Het museum werd geopend op de "Dag van Europa" - 9 mei 2017.

Het gebouw

Het Huis van de Europese geschiedenis is gevestigd in het Eastman gebouw, Park Leopold - in het hart van de Europese wijk in Brussel. Het 25 hectare grote park werd in 1880 voor het publiek geopend op het terrein van de voormalige Koninklijke Zoölogische Tuin.

Het Eastman-gebouw werd gefinancierd door een donatie in 1931 van de Amerikaanse zakenman en filantroop George Eastman, de uitvinder van de Kodak-camera, om er een tandheelkundige kliniek voor kansarme kinderen in onder te brengen. De bouw vond plaats in 1934-35 door de Zwitserse architect Michel Polak. Het gebouw is nu in 2008 aangekocht door het Europees Parlement via een langlopend huurcontract van 99 jaar.

De oorspronkelijke wachtruimte van het Eastman-gebouw was ontworpen met het jonge publiek in gedachten, door het plaatsen van kleurrijke schilderijen van dieren uit de fabels van de Franse auteur Jean de La Fontaine. De schilderijen werden tijdens het renovatieproces liefdevol gerestaureerd en kunnen door alle bezoekers worden bezichtigd.

Het Eastmangebouw: een Brusselse erfgoedparel verleent onderdak aan het Huis van de Europese geschiedenis

Nederlands (433.28 KB - PDF)
View

Eastman Building: A Brussels architectural gem for the House of European History

English (457.47 KB - PDF)

Das Eastman-Gebäude: ein Juwel des der Europäischen Geschichte

Deutsch (551.15 KB - PDF)

Le bâtiment Eastman: un joyau du patrimoine bruxellois pour la Maison de l'Histoire européenne

français (575.11 KB - PDF)

Governance

Een Raad van Toezicht en een Academisch Comité houden respectievelijk toezicht op en adviseren over het project. Het museum wordt geleid door museumdirecteur Dr. Constanze Itzel.

De Raad van Toezicht: Houdt toezicht op en neemt beslissingen over fundamentele zaken met betrekking tot het museum. Deze wordt voorgezeten door voormalig voorzitter van het Europees Parlement Dr. Hans-Gert Pöttering.

De Academische Commissie: Wordt voorgezeten door historicus Prof. Dr. Oliver Rathkolb en bestaat uit universiteitsprofessoren en experts van internationaal gerenommeerde musea. Het adviseert het Academisch Projectteam van het Huis van de Europese Geschiedenis over alle historische en museologische kwesties.

Missieverklaring

Onze missie is om de nieuwsgierigheid te voeden en het begrip van een gedeelde Europese geschiedenis te vergroten. Wij bieden uiteenlopende interpretaties die niet alleen rekening houden met de feiten, maar ook met de verhalen en menselijke ervaringen erachter. Wij moedigen ons publiek en onze partners aan om actief deel te nemen aan het opbouwen van onze visie door het verzamelen van historische bronnen, het confronteren van herinneringen en door samen te werken en de dialoog aan te gaan met anderen. Wij willen dat onze bezoekers veronderstellingen in twijfel trekken en ideeën uitwisselen over het verleden, om vandaag te handelen en morgen vorm te geven. Bij alles wat we doen staat onze missie centraal.

Stages

Het Huis van de Europese geschiedenis biedt twee keer per jaar stageplaatsen aan via het Schuman-stageprogramma van het Europees Parlement. De stageplaatsen zijn betaald en kunnen betrekking hebben op teams zoals curator, leren en voorlichting, communicatie, collectiebeheer en bezoekersdiensten. Alle informatie over solliciteren vindt u op de website van het Europees Parlement.

governance and operation of the project

Organisatie

Wie is wie in het bestuur en de werking van het project?
press header

Pers

Persmateriaal, filmaanvragen, contact en meer.
House of European History

Contact

Hoe komt u in contact met het team?