Skip to main content

Collectie

De collectie van het Huis van de Europese geschiedenis vertelt de geschiedenis vanuit een Europees perspectief. Van de mythe van Europa tot de 21e eeuw laten de voorwerpen in onze collectie zien hoe gebeurtenissen uit het verleden een gevoel van Europees geheugen hebben gevormd en ons leven vandaag de dag nog steeds beïnvloeden.

De collectie van het Huis van de Europese geschiedenis bevat een grote verscheidenheid aan historische voorwerpen, waaronder kunstwerken, politieke documenten en propaganda, alledaagse voorwerpen en souvenirs uit het verleden. De Online Collectie is voortdurend in ontwikkeling. We voegen regelmatig nieuwe objecten toe, dus kom regelmatig terug en volg ons op sociale media voor de nieuwste toevoegingen.

Blader op thema

Blader door onze online collectie op thema, objecttype of eerdere tijdelijke tentoonstellingen.

Afbeelding aanvragen

Verzoeken om afbeeldingen van objecten in de collectie van het Huis van de Europese geschiedenis kunnen via e-mail worden ingediend. Houd er rekening mee dat het museum niet op alle objecten het auteursrecht bezit, en dat in sommige gevallen de aanvrager dit dus moet regelen met de betreffende rechthebbende. Aan fotografie van de museumcollectie wordt nog gewerkt. Voor nieuwe fotografie is minimaal zes weken nodig. Als u vragen heeft over objecten in de collectie, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Hoe te lenen

Het uitlenen van objecten uit de collectie van het Huis van de Europese geschiedenis aan musea en andere instellingen voor cultureel erfgoed in Europa en daarbuiten draagt bij aan onze missie om het begrip van de Europese geschiedenis en integratie te vergroten. Volg de onderstaande procedure om voorwerpen uit te lenen van het Huis van de Europese geschiedenis.

Procedure voor bruikleenaanvragen

Formele bruikleenaanvragen moeten in eerste instantie per e-mail worden gestuurd naar de directeur van het museum, Dr. Constanze Itzel, afdelingshoofd, directeur-generaal Communicatie, directoraat Bezoekers, Huis van de Europese Geschiedenis. Verzoeken moeten zo vroeg mogelijk worden ingediend. Het Huis van de Europese geschiedenis vraagt een minimumtermijn van negen maanden, zodat er voldoende tijd is om de bruikleenprocedure en eventuele voorbereidings- of conserveringswerkzaamheden aan het object af te ronden.

Zorg ervoor dat u de volgende informatie in de bruikleenaanvraag vermeldt:

  • Objectnummer en titel
  • Naam, adres en contactgegevens van de instelling die het object leent, en contactgegevens van de persoon die verantwoordelijk is voor de bruikleen.
  • Korte beschrijving van de reden voor de bruikleenaanvraag
  • Indien bestemd voor een tentoonstelling, de omvang van de tentoonstelling en details over de locatie(s)
  • Voorgestelde tentoonstellingsdata, per locatie; indien van toepassing
  • De voorgestelde begin- en einddatum van de bruikleen
  • Een faciliteitenrapport voor de locatie(s) waar het object tentoongesteld zal worden

Het Huis van de Europese geschiedenis streeft ernaar de ontvangst van een bruikleenaanvraag binnen twee weken te bevestigen. De bruikleencommissie van het Huis van de Europese geschiedenis komt op ad hoc basis bijeen om bruikleenovereenkomsten te beoordelen. Nadat de commissie heeft vergaderd, zal zij de beslissing met de potentiële lener communiceren. De commissie kan de potentiële lener om aanvullende informatie vragen voordat zij een beslissing neemt.

Als het mogelijk lijkt om aan het bruikleenverzoek te voldoen, stuurt het Huis voor Europese Geschiedenis een kopie van het model van het bruikleencontract naar de bruikleennemer, samen met informatie over elk object (taxatie, tentoonstellingsomstandigheden, omgevingsomstandigheden, enz.

Kosten in verband met de voorbereiding van de objecten worden gedragen door de bruikleennemer, met inbegrip van, maar niet beperkt tot conservering, reiniging, montage en/of fotografie, zoals vereist. Alle kosten zullen in detail met de lener worden besproken.

Alle uitgeleende objecten moeten volledig verzekerd zijn, van "nagel tot nagel". Een bewijs van verzekering moet naar het Huis van de Europese Geschiedenis gestuurd worden voordat de voorwerpen naar de instelling van de lener vertrekken. De voorwaarden van de verzekering van de lener moeten worden gecontroleerd en goedgekeurd door het Huis van Europese Geschiedenis. Een kopie van het verzekeringscertificaat moet vóór verzending worden verstrekt.

Het Huis van Europese Geschiedenis behoudt zich het recht voor om leningen te annuleren om redenen zoals, maar niet beperkt tot, het niet naleven van onze voorwaarden door de lener of overmacht. Als het lenende instituut het bruikleen wil annuleren, dan kunnen eventuele conserverings- of andere kosten die tijdens de uitleenprocedure gemaakt zijn, alsnog in rekening worden gebracht.