Skip to main content
Mensen in Bellum et Artes tentoonstelling met behulp van interactief scherm

BELLUM & ARTES - Een Europees Partnerschapsproject

Vierhonderd jaar na het begin van de Dertigjarige Oorlog, hebben twaalf musea en onderzoeksinstellingen uit Duitsland, Tsjechië, Zweden, Polen, Italië, Spanje en België de handen ineengeslagen om de impact van de oorlog op kunst vanuit internationaal perspectief te belichten.
Digital connections on purple cover

Rondreizende tentoonstelling Fake for Real

De oude Grieken – zo klinkt de mythe – slaagden erin om met een houten paard hun vijand om de tuin te leiden en de muren van de stad Troje binnen te dringen. Eeuwenlang al worden vervalsingen en oplichterij ingezet om bepaalde doelstellingen te bereiken, zowel in het kader van oorlog, politiek en economie als op andere gebieden van menselijke activiteit. De tentoonstelling “Fake for Real. Een geschiedenis van vervalsingen”, die ruim een jaar geleden de deuren opende in het Huis van de Europese geschiedenis in Brussel, gaat dieper in op dit thema. Binnenkort begint deze tentoonstelling aan een rondreis.
phacs-min_0

Publieksgeschiedenis als de nieuwe burgerwetenschap van het verleden

Publieksgeschiedenis als de nieuwe burgerwetenschap van het verleden (Public History as the New Citizen Science of the Past - PHACS) is gericht op de ontwikkeling van publieksgeschiedenis en participatiemodellen om het verleden te duiden. Het PHACS-project vergemakkelijkt de interactie tussen academici, culturele instellingen, groepen, verenigingen en het grote publiek. Het doel is niet alleen de toegang tot, maar ook de “productie” van de geschiedenis te democratiseren.

De meerstemmige geschiedenis van afval: het verhaal van deskundigen

Hoe kunnen we de geschiedenis van afval vertellen als we niet eerst inzicht krijgen in de huidige situatie? Hoe kunnen we het over afval hebben als we het niet ook over de mensen hebben die er dagelijks mee in aanraking komen? Hoe kunnen we een tentoonstelling over afval opzetten als we niet met de echte deskundigen hebben gesproken? Organisaties en instanties in Brussel die belast zijn met afvalbeheer en afvalvermindering openden hun deuren voor ons en deelden hun kennis.
atelier_1020_0

Musea ontrafelen de geschiedenis van vuilnis in Europa

Waarom zou een museum belangstelling hebben voor vuilnis? Is dit niet een onderwerp dat per definitie over iets waardeloos gaat, over dingen die we weggooien en niet meer willen zien? Toch is afval een van de centrale thema’s van de tijd waarin wij leven. Daarom is dit onderwerp op zijn plaats in een museum, als unieke plek om te leren, na te denken en te discussiëren, een plek waar voorwerpen en verhalen uit alle tijden naast elkaar te vinden zijn.
exhibition (1)

COVID schrijft geschiedenis

Onder de werktitel “COVID documenteren” is het Huis van de Europese geschiedenis een project gestart met het doel het dagelijks leven in Europa tijdens de pandemie te laten zien. Tot nu toe lag de focus van het project voornamelijk op solidariteit, hoop en de manier waarop burgers elkaar steunen. In de volgende fase willen we laten zien wat een groot aantal musea aan informatie over de pandemie verzameld heeft. Dankzij alles wat deze musea bijeengebracht hebben, kunnen we de ervaringen van de burgers in heel Europa met elkaar vergelijken en overeenkomsten en verschillen zichtbaar maken.
rail_recollections-banner_01-1020-40

Rail Recollections

In 2021 vieren we het Europees Jaar van de spoorwegen. Het EUROPALIA-programma “Trains & Tracks” draait onder andere rond de impact van de trein op kunst en op de maatschappij. Het Huis van de Europese geschiedenis wil graag een bijdrage leveren aan dit programma en stelt daarom een onlineverzameling samen van persoonlijke verhalen over internationale treinreizen met het oog op een gemeenschappelijke en vormende Europese ervaring. Gedeelde ervaringen worden aldus met elkaar verbonden en tegenover elkaar geplaatst. Bovendien wordt het debat over de historische en hedendaagse rol van treinen in Europa hierdoor verrijkt met uiteenlopende visies over verplaatsingen, mobiliteit en de Europese dimensie.

Netwerk

Het Huis van de Europese geschiedenis neemt deel aan meerdere nationale en internationale samenwerkingsverbanden op het gebied van musea en cultureel erfgoed, zoals ICOM, NEMO en Brussels Museums. Het museum organiseert ook externe activiteiten met verschillende bevolkingsgroepen uit de omliggende wijken en uit het gewest Brussel, en werkt samen met musea, universiteiten en maatschappelijke organisaties uit heel Europa.

Nieuws

Wat gebeurt er in het museum?

Publicaties

Ontdek inzichten in de projecten van het museum en onze bijdragen aan het academisch debat.