Skip to main content

Europa en de Dertigjarige Oorlog

27 april 2024 - 12 januari 2025

Rondleidingen

Rondleidingen over de tentoonstelling Bellum et Artes zijn beschikbaar voor een algemeen publiek in het Engels, Frans, Nederlands en Duits. De rondleidingen richten zich op het beoordelen van de Dertigjarige Oorlog door de lens van verschillende soorten kunst, met behulp van een "actieve participatie" methode, gebaseerd op Visible Thinking Routines.

  • Duur: 60 minuten
  • Groep: 10 - 15 personen
  • Boekingstijd: een maand van tevoren

Reserveer uw rondleiding via ons boekingsplatform.

Overzicht

De nieuwe internationale tentoonstelling gaat over de rol van de kunsten tijdens de Dertigjarige Oorlog (1618-1648). Onder de naam Bellum et Artes (oorlog en kunst) ontrafelt de tentoonstelling de complexe wisselwerking tussen conflict en artistieke expressie. 

Bellum et Artes verkent een vroeg grootschalig conflict in Europa aan de hand van het strategische gebruik van kunst door de strijdende partijen als militair propagandamiddel en om hun macht te benadrukken. Daarnaasttoont de tentoonstelling ook  de impact van kunstwerken als "ambassadeurs van de vrede". In de interactieve elementen van de tentoonstelling wordt er dieper ingegaan op de migratie van kunstenaars en de verplaatsing van kunstschatten tijdens deze periode. Bellum et Artes gaat dieper in op  de strijd voor vrede, waarbij politieke schema's en het ontstaan van juridische en politieke principes belicht worden die vandaag de dag nog steeds relevant zijn. 

De tentoonstelling loopt tot begin 2025 en gaat gepaard met evenementen rond het thema "Oorlog en kunst" - zoals rondleidingen en filmvertoningen - die het begrip van bezoekers over de eerste pan-Europese oorlog en de betekenis van dit onderwerp voor onze tijd verrijken. 

Bellum et Artes is een Europa-breed onderzoeksproject waarbij verschillendeinstellingen uit zeven landen betrokken zijn, gecoördineerd door het Leibniz Instituut voor de Geschiedenis en Cultuur van Oost-Europa en de Staatliche Kunstsammlungen Dresden De tentoonstelling in Brussel is samengesteld in samenwerking met het House of European History team en belicht de belangrijkste resultaten en bevindingen van deze internationale samenwerking. 

De tentoonstelling

De conflicten tijdens de Dertigjarige Oorlog hadden een grote invloed op Europa en hebben littekens op het continent achtergelaten. De Boheemse Opstand van 1618 ontketende een langdurige oorlog tot 1648, waarbij verschillende gevechten - aangewakkerd door machtsstrijd enreligieuze spanningen - verweven raakten met politieke landschappen in alle regio's. 

De actoren van de oorlog en de rol van de kunst

Hoe werkt oorlog?

De verschrikkingen van de oorlog

Oorlog in de media

Kunst en kunstenaars in de oorlog

Op weg naar vrede

Europa na 1648: oorlog en vrede

Partnerinstellingen

Bellum et Artes partner map
partner logos