Skip to main content
Remember 23 August

Remember - 23 augustus

Op 23 augustus, de dag van de verjaardag van het Molotov-Ribbentrop-pact, is de Europese herdenkingsdag voor slachtoffers van totalitaire regimes. Het was op die dag in 1939 dat een overeenkomst tussen nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie de poort opende naar de Tweede Wereldoorlog en allerlei vormen van totalitair geweld: van gedwongen migratie via slavenarbeid en oorlogsmisdaden tot genocide, inclusief een gebeurtenis die nog nooit eerder was voorgekomen in de wereldgeschiedenis - de Holocaust.

23 augustus brengt de herinnering terug aan de miljoenen mensen die het slachtoffer zijn geworden van totalitaire regimes, waaronder de gevangenen van nazi-concentratiekampen, vernietigingskampen, Sovjet-goelags en stalinistische gevangenissen. Ons doel is om hun individuele verhalen te herinneren. Het doel van de "Remember. 23 augustus" is om de herinnering aan de slachtoffers van het nazisme, het stalinisme en alle andere totalitaire ideologieën te cultiveren, en deze niet af te beelden als een anoniem collectief, maar als individuen met hun eigen onderscheidende verhalen en lot. Door dit te doen, willen we ook het publiek bewust maken van de bedreigingen van extremistische ideologieën.

Film: https://youtu.be/Ncou5M6uqVw

Kazimierz Moczarski werd geboren in Warschau in 1907. Hij studeerde af in rechten aan de Universiteit van Warschau in 1932, na het ondergaan van militaire dienst. Nadat hij zijn studie in journalistiek aan dezelfde universiteit had voortgezet, ging Moczarski twee jaar naar Parijs om internationaal recht te studeren aan het Institut des Hautes Études Internationales. Later werkte hij bij het Ministerie van Sociale Zaken waar hij zich bezighield met wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Tijdens de Duitse bezetting was Moczarski een actief lid van het Poolse Leger en werkte hij bij het Bureau voor Informatie en Propaganda als hoofd van de Onderzoeksafdeling in het Verzet. Een van de acties die hij organiseerde, was het bevrijden van meer dan een dozijn gevangenen uit een gewapend ziekenhuis in juni 1944. Tijdens de opstand van Warschau had hij de leiding over één van de vier radiostations die hij zelf had opgericht en was hij redacteur van Wiadomości Powstańcze, of te wel opstand nieuws (de dagelijkse krant van de Opstand). Hij ontving het Gouden Kruis van Verdienste voor zijn activiteiten. Na de totale vernietiging van Warschau door de Duitsers, reactiveerde Moczarski de informatie- en propagandacentra van het Poolse leger in Krakau en Częstochowa.

In augustus 1945 werd Moczarski gearresteerd door de nieuwe communistische autoriteiten die een campagne lanceerden om alle mogelijke tegenstand uit te roeien. In 1946 werd Moczarski veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf, later teruggebracht tot vijf jaar. In 1949, op het hoogtepunt van het stalinisme, werd Moczarski opnieuw ondervraagd en uiteindelijk werd hij in 1952 ter dood veroordeeld. In een brief aan de rechtbank noemt Moczarski 49 martelmethoden die tegen hem werden gebruikt. Zijn opsluiting bij de Duitse SS-commandant Jürgen Stroop in die periode was een van de methoden die zijn onderdrukkers toepasten om zijn wil te breken. In Gesprekken met een beul noemt Moczarski onder andere wandelingen, pakketjes van thuis, boeken en het recht om brieven te ontvangen en te verzenden, als privileges die hem werden ontzegd. Na de dood van Stalin in 1953 werd Moczarski's straf omgezet in levenslange gevangenisstraf, maar hij werd daar nog tweeënhalf jaar niet over geïnformeerd.

In april 1956 werd Moczarski vrijgelaten na elf jaar in de gevangenis te hebben gezeten en zes maanden later gerehabiliteerd. Na zijn vrijlating werkte Moczarski jarenlang als journalist. Hij gebruikte ook handig de marges van de beschikbare vrijheid om verschillende sociale doelen te verdedigen. In 1968 werd hij ontslagen toen hij zich uitsprak ter verdediging van zijn joodse collega's op het moment dat de Communistische Partij antisemitische zuiveringen organiseerde.

Kazimierz Moczarski stierf in 1975.

De bekender Poolse dichter Zbigniew Herbert heeft zijn gedicht ‘Co widziałem’ (Wat ik heb meegemaakt) opgedragen aan Kazimierz Moczarski. (naar The Kazimierz en Zofia Moczarski Foundation)

Film: https://youtu.be/D8qlbH84ohE

Milada Horáková werd in 1901 in Praag geboren. Haar vader was eigenaar van een potloodfabriek. Ze ging naar een middelbare school in Praag tijdens de Eerste Wereldoorlog en begon toen haar studie aan de rechtenfaculteit van de Karelsuniversiteit, precies drie jaar na het ontstaan van de Tsjechoslowaakse Republiek. Ze studeerde af in 1926 en werd directeur van de sociale dienst van de gemeenteraad van Praag. Ze sloot zich in hetzelfde jaar aan bij de centrumlinkse Tsjechoslowaakse Nationaal Socialistische Partij. Sindsdien was ze ook een actief lid van verschillende groepen die zich bezighielden met jeugd- en vrouwenrechten.

Toen de bezetting van Tsjecho-Slowakije in 1939 begon, sloten Milada Horáková en haar man Bohuslav Horák zich aan bij het verzet. Beiden werden in 1940 door de Gestapo gearresteerd. Horáková werd opgesloten in de Gestapo-gevangenissen Pankrác en De kleine vesting Terezín. In 1944 werd ze veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf. Hierdoor werd ze naar het concentratiekamp Ainach in de buurt van München gestuurd, en vervolgens in mei 1945 bevrijd door de geallieerden, waarna ze snel terugkeerde naar Praag.

Horáková trad weer toe tot de Nationaal Socialistische Partij en werd lid van het parlement, tot de communistische machtsovername in februari 1948, toen ze ontslag nam uit haar functie. Al snel was ze betrokken bij pogingen om de democratie te herstellen, samen met andere voormalige leden van de Nationaal Socialistische Partij.

Milada Horáková werd, samen met veel andere leden van voormalige non-communistische partijen, gearresteerd door de communistische geheime politie in September 1949. Door twee Sovjet ‘adviseurs’ werd een zaak tegen hen gemaakt. Hoewel ze gedwongen werd om sommigen van de vermeende ‘misdaden’ te bekennen, probeerde ze dapper om zichzelf en haar medeverdachten te verdedigen.

Het proces tegen Milada Horáková en twaalf anderen begon op 31 mei 1950. Het was een showproces, gebaseerd op Sovjetprocessen die werden opgevoerd tijdens de zuiveringen van Stalin in de jaren dertig. Op 8 juni 1950 werden Horáková en drie van haar medeverdachten ter dood veroordeeld. Ondanks oproepen tot clementie van mensen als Winston Churchill en Albert Einstein, bevestigde de Tsjechoslowaakse president Klement Gottwald hun vonnissen.

In de laatste brief aan haar zestienjarige dochter voor de executie schreef ze: 'Als je je realiseert dat iets rechtvaardig en waar is, wees dan zo vastberaden dat je ervoor kunt sterven.' Op de ochtend van 27 juni 1950 werd Milada Horáková geëxecuteerd door ophanging.

In daaropvolgende processen op basis van hetzelfde model werden in het hele land meer dan zeshonderd mensen veroordeeld, onder hen tien mensen die de doodstraf kregen.

Tijdens de Praagse Lente in 1968 werden Milada en haar medeverdachten gerehabiliteerd. Als gevolg van de invasie door het Warschaupact in augustus 1968 werd het rehabilitatieproces niet voltooid. Uiteindelijk werd Milada Horáková, een jaar na de Fluwelen Revolutie van 1989, gerehabiliteerd. In 1991 ontving ze postuum de T. G. Masaryk Order, eerste klasse, van president Václav Havel. (naar Czech Radio)

 

Film: https://youtu.be/OA7WBoiW1Eg   

Péter Mansfeld nam als kind deel aan de Hongaarse revolutie van 1956 in Boedapest. Hij voegde zich bij de rebelleneenheid van János Szabó op het Széna-plein in Buda, een van de sterkste verzetspunten van de opstandige Nationale Garde. Hij trad op als boodschapper tussen verschillende rebelleneenheden, vervoerde soms pamfletten, granaten en wapens en bezorgde medicijnen uit Margaret's Hospital.

 

Toenemende onderdrukking en terreur van de communisten in december 1956 en januari 1957 leidden tot massa-executies van Hongaarse opstandelingen en deportatie naar werkkampen en gevangenissen. De toenemende onderdrukking trof ook opstandelingen die Mansfeld kende van het Széna-plein, van wie velen werden opgehangen. Mansfeld was van plan om hem met geweld uit de gevangenis te bevrijden en de revolutie nieuw leven in te blazen. Hij vormde een groep die in 1958 verschillende campagnes voerde, onder meer voor de ontvoering en ontwapening van een militieman die patrouilleerde in het gebied van de Oostenrijkse ambassade.

In februari 1958 werd Mansfeld samen met vier van zijn kameraden gearresteerd. De omstandigheden in de gevangenis bleken buitengewoon moeilijk te zijn. De jongens werden 's nachts verhoord en vastgehouden in kleine donkere cellen. Péter behield echter moed en een sterke geest. De officier van justitie noemde hem een klassenverrader en contrarevolutionair en riep op tot de maximale straf.

Op 21 november 1958 werd Mansfeld levenslang veroordeeld. De Volksrechtbank in Boedapest versterkte het vonnis echter op 19 maart 1959. De straf was de dood. Péter Mansfeld werd op de ochtend van 21 maart op amper 18-jarige leeftijd opgehangen.

Film: https://youtu.be/yeeFO0Ywd1w   

Mala (Mally) Zimetbaum werd geboren in Brzesk (Polen) in 1918. Eind jaren twintig emigreerde ze samen met haar gezin naar Antwerpen (België). In september 1942 werd ze gearresteerd tijdens een razzia op joden op het centraal station in Antwerpen.

Vier dagen later bevond ze zich in een transport naar concentratiekamp Auschwitz waar ze op 17 september arriveerde. Bij een selectie bij de oprit werd ze naar kamp Birkenau gestuurd, waar ze nummer 19880 kreeg. Vanwege haar kennis van verschillende talen werd ze in het vrouwenkamp aangenomen als tolk en boodschapper.

In het voorjaar van 1940 werd Edward (Edek) Galiński gearresteerd uit een groep middelbare scholieren tijdens de "AB" -campagne gericht tegen de Poolse intelligentsia. Op 14 juni 1940 werd hij naar Auschwitz gebracht in het eerste transport van Poolse politieke gevangenen. Tijdens het registratieproces kreeg hij nummer 531. In het kamp werkte hij onder meer bij de ijzerfabriek en in een ploeg van installateurs, eerst in het thuiskamp, ​​daarna in Birkenau.

Edek Galiński en Mala Zimetbaum hadden bij het uitvoeren van hun taken relatieve vrijheid om zich door het kamp te verplaatsen. Ze ontmoetten elkaar rond de jaarwisseling van 1943 naar 1944 en werden verliefd. Galiński is in eerste instantie van plan te ontsnappen met zijn vriend, Wisław Kielar. Gekleed in een SS-uniform zou hij zijn vriend naar zijn werk begeleiden. Hij ontving in het geheim zelfs een ​​uniform en pistool van de voormalige Kommandoführer van de ijzerfabriek, SS-Rottenführer Edward Lubusch. Maar nadat hij Mala Zimetbaum had ontmoet, wilde hij ook dat zij ook uit het kamp zou ontsnappen. Uiteindelijk zag Kielar af van de ontsnapping wat het paar hielp tijdens hun poging.

Op 24 juni 1944 wachtte Galiński op Mala Zimetbaum in zijn SS-uniform op de afgesproken locatie. Met behulp van een blanco pas voor SS'ers die Mala had gestolen en vervalst, konden ze buiten het grote wachtkordon vertrekken. Na twee weken kwamen ze echter een Duitse patrouille tegen. De vrouw werd opgepakt, Galiński kon ontsnappen omdat hij zich op het laatste moment wist te verbergen. Niettemin gaf hij zich vrijwillig over aan de Duitsers om bij zijn geliefde te zijn.

Ze werden ter dood veroordeeld na een langdurig en bruut verhoor dat er niet in slaagde informatie te verkrijgen over degenen die hen hielpen bij de ontsnapping. Edward Galiński werd opgehangen in het mannenkamp in Birkenau, terwijl Mala Zimetbaum tijdens de executie haar polsen doorsneed. Daarna werd ze naar het crematorium vervoerd en stierf waarschijnlijk onderweg door bloedverlies of werd neergeschoten.

Film: https://youtu.be/aMsOzImJnz0   

Juliana Zarchi werd in 1938 geboren in Kaunas (Litouwen) in een gezin met ouders van verschillende nationaliteiten. Haar vader, Litouws van joodse afkomst, dr. Mausha (Mauša) Zarchi ontmoette zijn toekomstige vrouw, Gerta Urchs, terwijl hij in Düsseldorf (Duitsland) werkte. Omdat ze niet konden trouwen in het Derde Rijk vanwege racistische nazi-wetgeving, bekeerde Gerta zich in 1934 tot het jodendom en trouwde met Mausha in Litouwen, waardoor ze het Litouwse staatsburgerschap kreeg. Zarchis bleef in Duitsland wonen tot 1937, toen de werkvergunning van Mausha niet werd verlengd. Ze besloten zich in Litouwen te vestigen.

Twee jaar na de geboorte van Juliana brak de Tweede Wereldoorlog uit. Litouwen werd al snel ingelijfd door de Sovjet-Unie, en toen het Derde Rijk zijn voormalige bondgenoot de USSR aanviel in 1941, werd het land bezet door de nazi's. Op dat moment besloot dr. Zarchi te proberen naar het oosten te vluchten, omdat hij aannam dat zijn Arisch uitziende dochter en vrouw betere overlevingskansen zouden hebben als hij zou vertrekken. Hij werd vermoord door de Einsatzgruppen, een feit waarvan zijn familieleden pas na het einde van de oorlog vernamen.

Als half-jood werd Juliana, amper drie jaar oud, naar het getto van Kaunas gestuurd en gedwongen daar enkele maanden te blijven. Ze werd naar buiten gesmokkeld met de hulp van een bekende, Pranas Vocelka. Omdat haar moeder bang was om afscheid van haar te nemen, bracht Juliana bijna de hele periode van Duitse bezetting door, verborgen in hun huis in de keuken of in een kleine kamer ernaast (pas aan het einde werd ze naar de karmelietenzusters gebracht).

Toen het Sovjetleger Litouwen opnieuw binnenkwam, hoopte Gerta dat ze niet langer hoefde te vrezen voor het leven van haar dochter. In plaats daarvan werden ze allebei gedeporteerd naar Tadzjikistan in Centraal-Azië als onderdeel van een zuivering van etnische Duitsers. Ze werden door de lokale bevolking gestigmatiseerd als ‘fascisten’ en werden gedwongen om in erbarmelijke omstandigheden te leven en te werken. Terwijl de repressie na de dood van Stalin afnam, eindigde de ballingschap voor Juliana en Gerta pas in het begin van de jaren zestig. Juliana keerde in 1962 terug naar Litouwen. Ze vestigde zich en begon Duits te doceren aan de Vytautas Magnus Universiteit in Kaunas (ze wilde medicijnen studeren, maar werd de mogelijkheid ontzegd omdat ze gedeporteerde was). Gerta kwam een ​​jaar later bij haar dochter. Haar hele leven probeerde ze terug te keren naar Düsseldorf, maar ze mocht de USSR nooit verlaten. Ze stierf in 1991 in Kaunas.

Tegenwoordig woont Juliana in Kaunas en is daar lid van de joodse gemeenschap. Ze reist regelmatig en geeft lezingen over de ervaringen van haar en haar familie in de twee dictaturen.