Skip to main content
Poster of exhibition on walls

Als muren spreken!

Posters • reclame, propaganda en protest
30 april 2022 - november 2022

De geïllustreerde poster kwam in de late 19e eeuw op in Europa, in een steeds commerciëlere wereld waarin nadien ook botsende politieke ideologieën zichtbaar werden. Door hun indrukwekkende afmetingen en aanwezigheid overheersten posters de publieke ruimte en bepaalden ze mee het stadsbeeld. Ook al zijn posters vluchtig en worden ze specifiek voor één moment gemaakt, toch zijn er dus veel terugkerende elementen die we tot op vandaag op posters zien verschijnen en die onderdeel zijn geworden van het culturele geheugen. Propaganda uit de twee wereldoorlogen en de Koude Oorlog, de explosieve groei van culturele uitwisselingen, toerisme en de opkomst van veelstemmige sociale bewegingen na de Tweede Wereldoorlog: al deze thema’s komen aan bod in de tentoonstelling “Als muren spreken”. Aan de hand van een selectie uit de postercollectie van het Huis van de Europese geschiedenis worden de complexe lagen van de Europese eenheid en verdeeldheid getoond. De posters weerspiegelen de ontwikkeling en verandering van de publieke ruimte in Europese steden. De tentoonstelling gaat op zoek naar de veelbetekenende veranderingen in de ontwerpgeschiedenis van Europese posters en probeert transnationale parallellen en onderlinge verbanden bloot te leggen.

Opening van de tijdelijke tentoonstelling - 30 april 2022 - Doe in het museum mee met een uitgebreid activiteitenprogramma: een live tekenvoorstelling van kunstenaar, schrijver en cartoonist Dan Perjovschi, een creatieve workshop waar de bezoekers hun eigen poster ontwerpen over een onderwerp dat zij van belang vinden voor Europa, en rondleidingen door de galerijen van de tijdelijke tentoonstelling!

Deelname aan een workshop: In “Muren spreken..., maar wat heb jij te vertellen?” worden lagere scholen langs de mijlpalen van de Europese geschiedenis geleid. We stellen onszelf de vraag of de afbeelding op een poster wel te vertrouwen is. Zo reiken we leerlingen de handvatten aan om afbeeldingen uit het verleden te analyseren. Leerlingen van de middelbare school bieden we de mogelijkheid om via posters over de Europese geschiedenis te leren. Thema’s als mensenrechten, migratie, Europese verkiezingen en conflicten, maar ook culturele en sportevenementen komen aan bod.

Leeroverzicht