Skip to main content
collection of garbage

Weggooien

De geschiedenis van een moderne crisis

18 FEBRUARI 2023 - 14 JANUARI 2024

Afval. Zeker het meest zichtbare en materiële aspect van de milieucrisis waarmee we geconfronteerd worden.

“Weggooien" is een project dat de verborgen geschiedenis van afval in Europa en het belang ervan als teken van sociale verandering belicht.

”Weggooien” neemt ons vanaf de industriële revolutie mee door de schaarste in oorlogstijd, de opkomst van het naoorlogse consumentisme en eindigt met de huidige hardnekkige afvalcrisis. 

De tentoonstelling laat de dramatische veranderingen zien in de manier waarop we in het verleden met afval zijn omgegaan, en de manier waarop we denken, of niet denken, over afval.

Het ''Weggooien''-project omvat:

Foto © Mandy Barker 

 

Wil je achter de schermen kijken? Bekijk de video "Making of Throwaway"!

Overzicht van de tentoonstelling

Onderdeel 1 van de tentoonstelling: Afval zegt u?

De tentoonstelling “Weggooien” benadert het thema van afval in Europa vanuit een historisch perspectief en op basis van vier onderdelen: Ten eerste: Afval zegt u?

Onderdeel 2 van de tentoonstelling: Van hergebruiken tot wegwerpen (1800-1945)

Aan het begin van de 19e eeuw kende Europa een snelle bevolkingsgroei, waardoor de productie van goederen in een stroomversnelling terechtkwam. Dit leverde uiteraard ook meer afval op, en vaak werd dit afval op creatieve wijze gebruikt voor de productie van nieuwe goederen, waarbij het soms zelfs de bedoeling was deze te verkopen.

Onderdeel 3 van de tentoonstelling: Wegwerp-Europa (1945-vandaag)

Na de Tweede Wereldoorlog kon een veel groter deel van de bevolking zich consumptiegoederen veroorloven.

 

 

Onderdeel 4 van de tentoonstelling: Leven met (of zonder) afval

In het laatste gedeelte van de tentoonstelling wordt het hedendaagse principe van de “vier R’s” onderzocht: reduce, reuse, recycle en repair. Deze vier R’s zetten we af tegen methodes die ooit gemeengoed waren.

Lokaal participatieproces

Deze tentoonstelling gaat over afval – wellicht het meest concrete en tastbare aspect van de milieucrisis. De mensen die met afval omgaan, hebben dan ook heel wat te vertellen! Tijdens de voorbereiding van de tentoonstelling hebben we verder gekeken dan alleen archieven of wetenschappelijke bronnen: we hebben ons licht opgestoken bij de plaatselijke deskundigen.

Onlineplatform

  

Educatief aanbod