Skip to main content
23_01_19_catalogue_cover_resize

Weggooien – De geschiedenis van een moderne crisis

Christine Dupont, Stéphanie Gonçalves & Emma Teworte | Tentoonstellinggids | 256 pagina's
Onze publicaties

Omschrijving

“Weggooien" is een project dat de verborgen geschiedenis van afval in Europa en het belang ervan als teken van sociale verandering belicht. ”Weggooien” neemt ons vanaf de industriële revolutie mee door de schaarste in oorlogstijd, de opkomst van het naoorlogse consumentisme en eindigt met de huidige hardnekkige afvalcrisis. De tentoonstelling laat de dramatische veranderingen zien in de manier waarop we in het verleden met afval zijn omgegaan, en de manier waarop we denken, of niet denken, over afval.

De volledige catalogus is te koop in de museumwinkel. (Uitsluitend in het Engels)

Hoe kunnen we de geschiedenis van afval vertellen als we niet eerst inzicht krijgen in de huidige situatie? Hoe kunnen we het over afval hebben als we het niet ook over de mensen hebben die er dagelijks mee in aanraking komen? Hoe kunnen we een tentoonstelling over afval opzetten als we niet met de echte deskundigen hebben gesproken?

Organisaties en instanties in Brussel die belast zijn met afvalbeheer en afvalvermindering openden hun deuren voor ons en deelden hun kennis.

ISBN 978-92-846-9638-3