Skip to main content

De pandemie op pan-Europees niveau documenteren

Begin 2020 is het Huis van de Europese geschiedenis een project gestart om het dagelijks leven in Europa tijdens de pandemie vast te leggen. Hierbij ligt de focus op solidariteit, hoop en de manier waarop burgers elkaar steunen. De fotogalerijen hieronder bevatten verschillende objecten die wij aan onze collectie mochten toevoegen.

Een selectie ervan werd van juni t/m december 2020 tentoongesteld in de fabelzaal van het museum.

Regenbogen met “Alles komt goed”

In Italië maakten mensen spandoeken met regenbogen en de optimistische boodschap “Andrà tutto bene” (Alles komt goed). De mensen hingen de regenbogen voor hun raam of aan hun balkon, waarmee ze elkaar aanspoorden positief te blijven, ondanks de moeilijke situatie. De Italiaanse regenbogen weerspiegelen in zekere zin de Kantonese uitdrukking “jiayou” (“houd vol”). Deze was te zien in China, waar de pandemie het eerst toesloeg.

De regenbogen verspreidden zich over heel Europa en “alles komt goed” werd een van de belangrijkste slogans met betrekking tot de coronapandemie.

Grenzen tijdens de pandemie

Het vrij verkeer had zwaar te lijden onder de lockdown. Vergeten grenzen gingen weer een rol spelen en veel Europeanen raakten van hun familie gescheiden. De inwoners van grenssteden reageerden met creativiteit, kunst en stil protest op deze inperking van het vrij verkeer.

Grondrechten in lockdown

De Europese lockdown had bij tijden een inperking van de grondrechten tot gevolg. Toch vond men manieren om zich uit te spreken.

Creatieve respons

Tijdens de lockdown speelde het maken en beleven van kunst een belangrijke rol. Door middel van tekeningen, poëzie en muziek gaven kinderen en volwassenen uitdrukking aan allerlei gevoelens. Het dagelijks leven werd gedocumenteerd via school- en studieprojecten. Ook maakte men kunstwerken om vrienden of familieleden een steuntje in de rug te geven.

Medisch personeel: de nieuwe helden

Vanaf het allereerste begin van de COVID-19-pandemie stond het medisch personeel in de voorste gelederen. Een groot aantal werknemers in ziekenhuizen – en in de zorgsector in het algemeen – hebben hun baan met de dood moeten bekopen, vaak omdat er onvoldoende beschermende kleding was. Verpleegkundigen en artsen worden neergezet als de superhelden van deze moeilijke tijd.

Solidariteit in de praktijk

Wanneer we terugdenken aan de uitbraak van de COVID-19-crisis, zullen we ons het tekort aan beschermingsmateriaal herinneren. Het ging hierbij niet alleen om materiaal voor de bevolking in het algemeen maar ook voor medisch personeel. Een tekort aan mondkapjes, beschermende kleding en andere beschermingsmiddelen zorgde in tal van Europese landen voor grote problemen. Overal in Europa hebben deze noodsituaties burgers geïnspireerd zich als vrijwilliger aan te bieden en zo snel mogelijk een oplossing te helpen vinden.

Pandemische soundscapes

Hoe klonk Europa tijdens de pandemie van het coronavirus? Wat verbindt de lockdown-ervaring over het hele continent? Deze geluidscompositie van Mara Maracinescu bevat 21 verschillende opnames uit 17 Europese landen, gemaakt tussen maart en mei 2020 tijdens de eerste Europese COVID-19 lockdown.

Het hoofddoel van het onderzoek en de resulterende compositie was om de impact van de lockdown op de Europese soundscapes te traceren: nieuwe rituelen of soorten bijeenkomsten die opkwamen; veranderingen in het omgevingsgeluid, door minder verkeer, of de versterkte aanwezigheid van de stem van de staat, bijvoorbeeld via luidsprekers.